Behöver ni kontakta oss

Visningar av byn ca. 1,30 tim.  30 kr/pers. ring Arne Pettersson 0730514263
Kontaktperson Boo Fagerström 013-132318
Vill du bli medlem, kontakta  Britt-Marie 0142-361009  Årsavgift 2018 enskild medlem 75 kr familj 125 kr
Bankgiro 5060-8744

Öjebroortens hembygdsförening

Öjebroortens hembygdsförening

59017  Mantorp