Program 2020

Öjebroortens

Hembygdsförening

Vi vill vara en länk mellan det nya och det gamla.

Ge alla en möjlighet att mötas i arbete och fest.

Bevara och förnya vår unika miljö.

Besök vår hemsida eller facebook för mera information:

www.ojebro.eu

Facebook/ Öjebro(ortens)hembygdsförening

Årsmöte vecka 45


 Vi säger ”Gott Nytt År” vid affären kl. 00.30 1/1 2021. Brandbilsklockan klämtar och nyårsdikt läses.

Övriga aktiviteter under året

Pubkväll/kvällar i Stallet efter behov enligt facebook och hemsida.

Kom gärna med förslag,!

        
 Pubkvällar/Pubkväll i Stallet efter behov enligt flygblad och hemsida.

Kom gärna med egna förslag