Fundament för kvarnsten är gjutet och skyddstak för den skall färdigställas  med belysning. Stolpar och skyltar för de gamla kvarn platserna skall tillverkas