Föreningen bildades 1974  efter Märta Nilssons död då ett ryckte om att stugorna på Hultet skulle rivas
Husen hade ägts av Märta (Marta) Nilsson som 1904, då 22 år flyttat dit med sin far.