Behöver ni kontakta oss

Visningar av byn ca. 1,30 tim.  30 kr/pers. ring Arne Pettersson 0730514263

Vill du bli medlem. Årsavgift 2019 enskild medlem 75 kr familj 150 kr Kontaktperson Boo Fagerström 070-5458163
Bankgiro 5060-8744

Öjebroortens hembygdsförening

Öjebroortens hembygdsförening

59017  Mantorp