Öjebro är en kvarnby belägen på bägge sidorna av Svartån, där vägen

mellan Linköping och Skänninge går över ån

Byns historia sträcker sig minst till 1200:talet då Skänninge spetälskesjukhus uppbar skatt från en kvarn man ägde i byn

1760 skrevs följande:
Vid denna ström äro i soknen Herrberga 8 frälse- och 7 kronomjöl-kvarnar inrättade samt en såg och en kniphammare

I byn har under åren ett flertal verksamheter, industri och hantverk utöver ovanstående funnits: benstamp, spinnerier, färgerier, smeder, snickerier, skräddare, vadmalsstamp, skomakare och sadelmakare m.fl.
Givetsvis har den mängd folk, vid 1800 talets slut ca. 450 personer, krävt att det funnits handelsbodar, men även inte så nödvändiga, som t.ex. ölstugor och mindre nogräknade personer som gjorde goda affärer med att sälja brännvin och hysa obehörigt och liderligt folk vilket föranledde bildandet av IOGT- logen Herberget den 3 sep. 1883

I Skeninge Posten den 6 Aug. 1887 skrevs följande: Hvad nykterheten förmår uträtta ser man i den gamla Qvarnbyn.
Förr var det nästan omöjligt att en lördags eller söndagskväll komma oantastad genom densamma och dervarande mjölnardrängar voro rent av en skräck för alla vägfarande.
Otaliga äro de slagsmål och överfall som der förr egt rum. Nu deremot, sedan ölkrogarna indrogs och godtemplarverksamheten började, är det gamla liksom ett trollslag försvunnet.
Arbetsamhet, flit, ordentlighet och dermed förenat välstånd har inträdt.

Elkraften kom tidigt till byn, redan 1885 fick klockfodralsfabriken i Pilkvarn bågljuslampor och senare även några av de intilliggande verksamheterna

1902-03 byggdes kraftstationen i Knutsbro och 1910-11 stationen i Öjebro och därmed var strömfårorna tömda på fritt forsande vatten och de två sista kvarnarna samt Backesågen förlorade sin drivkraft.

Sågen elektificierades och AB Knutsbro kraftstation byggde 1911 den elkvarn som var i drift fram till 1969, kvarnen är idag museum och har en utställning om byns historia.

I byn finns även en av landets längsta stenvalvsbroar, ritad av kommissionslantmätare Wadman med 8 valv och isbrytarnosar och
med en längd mellan landfästena på 64 meter, bron är byggd 1797 som ersättning för en nedbrunnen träbro.
Bron var i bruk fram till 1935, alltså i 138 år, som en kuriositet kan nämnas att de två mittstolparna på bron har den dåvarande regenten, Gustav IV Adolf;s initialer inristade men den södra är "felstavad"

Öjebroortens hembygdsförening bildades 28 juni 1974 och har idag efter drygt 40 år ca. 200 medlemmar

Föreningen har ansvaret att vårda de av Mjölby kommun ägda byggnaderna, hembygdsgården Märtastugan, Gropestallet, Brygghuset, Sågen, Nötaren, Elkvarnen och Brandstationen samt ängen Pinalyckan.

I brandstationen finns den bil som inköptes 1931 av Herrberga Frivilliga Brandkår som lastbil och ombyggdes till brandbil av orten hantverkare
Bilen är idag iordningställd, besiktad och körklar efter att stått still i över 50 år.
I stationen finns även två motorsprutor av samma typ och fabrikat som på 30 talet